service.historiskatlas.dk

Internet media type output format: application/json | application/xml | image/jpeg | application/pdf | text/html

maps.json

Returnerer en liste af data om kort, der er publiceret på Historisk Atlas.

relevantmaps.json

Returnerer en liste af ID'er på kort, der dækker det område og zoom-niveau der er angivet af parametrerne.

tags.json

tagcategories.json

geos.json

institutions.json

stats.json

geocontent/[geoid].json

geotext/[geoid]/[ordering].json

imagemeta/[imageid].json

pdfmeta/[pdfid].json

text/[textid].json