service.historiskatlas.dk

Internet media type output format: application/json | application/xml | image/jpeg | application/pdf | text/html

maps.xml

Returnerer en liste af data om kort, der er publiceret på Historisk Atlas.

relevantmaps.xml

Returnerer en liste af ID'er på kort, der dækker det område og zoom-niveau der er angivet af parametrerne.

tags.xml

tagcategories.xml

geos.xml

institutions.xml

stats.xml

geocontent/[geoid].xml

geotext/[geoid]/[ordering].xml

imagemeta/[imageid].xml

pdfmeta/[pdfid].xml

text/[textid].xml