service.historiskatlas.dk

Internet media type output format: application/json | application/xml | image/jpeg | application/pdf | text/html

relevantmaps.xml

Returnerer en liste af ID'er på kort, der dækker det område og zoom-niveau der er angivet af parametrerne.

Parametre
centerreal,realKoordinatsæt (lat,lng) for centrum af det angivne kortudsnit.
spanreal,realBredde- og længdegradsudbredelse (lat,lng) af det angivne kortudsnit.
zintegerZoomniveau for det angivne kortudsnit. Hvert kort har en minimums- og maksimumsgrænse, hvor indenfor de bedst kan ses.

Returnerede værdier
idintegerUnikt ID for kortet. Se maps-servicen.

Eksempel
relevantmaps.xml?center=55.40095,10.40405&span=0.3153,1.03821&z=13Svarende til et område dækkende Fyn.